The impact of hygienic design on cleaning - De impact van hygienisch ontwerp op de reiniging

By Karin BlacowApril 30, 2021

A clean production environment is the first step towards food safety. Cleaning is key. When sanitation is not executed well, the base is unstable. The ultimate goals is to produce safe food for consumers and this should always be top of mind when taking decisions on hygienic design or cleaning. Ask yourself: does your decision contribute to more effective or efficient cleaning? Does your decision reduce risks? Does your decision lead to achieving your food safety goals?

Read the full article in Dutch

The original publication of this article was in Dutch language. Continue to read the full article in Dutch...

Een schone productieomgeving is de eerste stap in voedselveiligheid. Een belangrijk onderdeel hierbij is de reiniging. Wanneer die niet goed wordt uitgevoerd, is de basis niet stabiel. Het ultieme doel is om veilig voedsel te produceren voor de consument en dit dient dan ook altijd op de voorgrond te staan wanneer er beslissingen worden genomen op het gebied van hygiënisch ontwerp of reiniging. Leidt deze beslissing tot een effectievere of efficiëntere reiniging, reduceert deze beslissing risico’s en maakt deze beslissing dat we onze doelen kunnen halen op het vlak van voedselveiligheid?

Over de verschillende afdelingen heen

Reiniging heeft een brede impact en is verweven met het volledige productieproces in de fabriek:

 • voedselveiligheid,
 • kwaliteit,
 • downtime van de productielijn t.b.v. reiniging,
 • arbeidskosten gerelateerd aan reiniging,
 • (preventief) onderhoud van de productieruimten en machines,
 • periodieke dieptereiniging van productieruimten en machines,
 • milieu (water, chemicaliën en afval),
 • veiligheid voor medewerkers.

Deze lijst geeft aan dat we niet apart van elkaar kunnen werken om effectief en optimaal te kunnen produceren. Alle verantwoordelijken binnen de fabriek – voor reiniging, onderhoud, productie, engeneering, veiligheid en kwaliteit – dienen samen te werken en goed te begrijpen hoe beslissingen van de één effect kunnen hebben op de anderen. Input en communicatie zijn dan ook kritisch om de best mogelijke beslissingen te maken.

Positieve invloed

Het verbeteren of zelfs verwijderen van obstakels die een effect hebben op het effectief en efficiënt reinigen, is een belangrijk proces. Het hygiënisch ontwerpen van machines alsmede het selecteren van de juiste middelen om de reiniging makkelijker te maken, is van essentieel belang. Alle disciplines binnen de fabriek zouden zich moeten afvragen: “Wat kan ik doen of wat is mijn rol om een positieve invloed te hebben op de effectiviteit en efficiëntie van de reiniging?”. Of het nu gaat om het verbeteren van machines, de vloer, muren, het beter bereikbaar maken van machines, nieuwe middelen om te reinigen of het verbeteren van de veiligheid; iedereen maakt een belangrijk onderdeel uit van het geheel en heeft een rol in dit proces.

Hygiënisch ontwerp

Het bereikbaar maken om te kunnen reinigen, is van grote invloed op de reinigingsresultaten. Machines dienen goed bereikbaar te zijn aan de buiten- en binnenkant, ook de veiligheidsafscherming moet veilig en goed reinigbaar zijn en platforms kunnen worden geplaatst om hoger gelegen objecten te reinigen. Het hygiënisch ontwerp van machines moet proactief benaderd worden: hoe eerder dit in een aankoopproces wordt aangekaart, hoe beter.

Effectiviteit en efficiëntie

In het reinigingsproces is niet alleen de effectiviteit van groot belang; de efficiëntie gaat hiermee hand in hand. Andersom is een positief effect op de efficiëntie ook altijd gekoppeld aan de effectiviteit.

Zo werden bij een kaasproducent na een Operational Excellence Workshop aanpassingen doorgevoerd in de methodes en het proces, en kwamen er ook verbeteringen in het hygiënisch ontwerp. Het resultaat was dat de tijd voor de schoonmaak met 20 minuten kon worden verkort: een tijdswinst van 83 uur per jaar. In plaats van stil te staan, betekent dit dat er 83 uur meer capaciteit was gecreëerd om te produceren.

En er waren nog meer mooie resultaten:

 • De productie startte regelmatig al op, terwijl de schoonmaak nog niet was afgerond. Dit bracht veel risico’s met zich mee. Dit veranderde naar 100% op tijd afronden van de schoonmaakactiviteiten en dus het reduceren van die risico’s.
 • Alle periodieke schoonmaakactiviteiten op de machines gingen van <75% naar 88%, wat resulteerde in een lager risico voor microbiologische groei in de machines.
 • De verbeterde methodes en de vermindering van kruisbesmettingrisico’s leidden tot een vermindering van meer dan 10% van de microbiologische problemen en klantenklachten.

Veel verbetermogelijkheden

Er zijn veel mogelijkheden om het reinigingsproces en de daaraan gekoppelde resultaten te verbeteren. De aangehaalde voorbeelden en resultaten zouden elke verantwoordelijke moeten aanspreken. Ik daag dan ook iedereen uit om kritisch te bekijken wanneer en hoe hygiënisch ontwerp wordt aangekaart in een aankoopproces.

 

Karin Blacow, Food Safety Specialist
Karin Blacow

Karin Blacow is a Food Safety Specialist at Commercial Food Sanitation. As Food Safety Specialist, Karin visits food manufacturers on a weekly basis. In her column she shares her experiences and specifically those items that she feels will make a difference when it comes to food safety.

Original Publication

View Site
© Commercial Food Sanitation 2024