Cleaning Intervention After Projects and Maintenance - Schoonmaakinterventie na projecten en onderhoud

By Karin BlacowFebruary 22, 2018

Robust programs ensure food safety and product quality

Whether a small reparation or a big project, chances of success increase with good preparation, clear communication and proactive involvement of the right subject matter experts. They can help identify contamination risks during repair, maintenance and/or projects; evaluate hygienic design of new or modified components, equipment or infrastructure to ensure they will continue to be cleanable; or draft a realistic timeline including important procedures after maintenance or project, to guarantee food safety and product quality.

Read the full article in Dutch

The original publication of this article was in Dutch language. Continue to read the full article in Dutch...

Met robuust programma blijven voedselveiligheid en productkwaliteit gewaarborgd

Of het nu om een kleine reparatie gaat of een groot project, de kans op succes is groter met een goede planning, duidelijke communicatie en het actief betrekken van de juiste experts. Zij kunnen helpen bij het identificeren van de risico’s voor contaminatie tijdens reparaties, onderhoud en/of projecten; het beoordelen van hygiënisch ontwerp van nieuwe of gemodificeerde onderdelen, machines of infrastructuur om te zorgen dat die schoonmaakbaar zijn en blijven; of het opstellen van een realistische tijdsplanning met daarin ook belangrijke procedures voor na het onderhoud of het project, om de voedselveiligheid en kwaliteit te kunnen garanderen.

WAT NA ONDERHOUDSWERKEN?

In deze column heb ik het specifiek over de schoonmaakinterventie na gepleegd onderhoud.
Het onderhouden van een voedingsfabriek is oneindig: er zullen altijd reparaties, aanpassingen en preventieve onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden voor de machines, de faciliteiten en het gebouw. Dit onderhoud is belangrijk voor de efficiëntie van de fabriek, de voedselveiligheid, de kwaliteit van de producten en werknemersveiligheid.
Net zo belangrijk is een robuust programma voor schoonmaakinterventies na onderhoud. Zo zorg je ervoor dat ook na onderhoudswerkzaamheden de voedselveiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijven.

PROGRAMMA OPSTELLEN

Het is belangrijk te bepalen bij welke onderhoudswerkzaamheden een schoonmaakinterventie nodig is voor je weer voedsel kan verwerken. Een effectief programma heeft een beschrijving hoe het functioneert en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verschillende onderdelen. Als onderdeel van het programma is het aan te raden een speciaal daarvoor bestemd, duidelijk label te hangen aan machines of bij de ingang van de ruimte waar onderhoud heeft plaatsgevonden. Op
dat label is er plaats om de onderhoudsinterventie en de schoonmaak daarna te registreren:

  • Een sectie voor het vastleggen van het type onderhoud of reparatie, welke worden uitgevoerd en gedocumenteerd door de onderhoudsafdeling.
  • Een sectie voor de verantwoording van gebruikte onderdelen en gereedschappen tijdens de werkzaamheden. Zo zorg je ervoor dat er niets per ongeluk achterblijft en een fysiek risico vormt.
  • Ruimte voor een werkordernummer, als die worden gebruikt in de fabriek. Een sectie voor het vastleggen van welk soort schoonmaak heeft plaatsgevonden en door welk getraind personeel. Het soort schoonmaak dient te worden afgestemd op de onderhoudswerkzaamheden die hebben plaatsgevonden. De schoonmaak dient effectief te zijn om de voedselveiligheid te ondersteunen.
  • Een sectie om de schoonmaakinspectie vast te leggen met bijbehorend inspectieformulier.
  • Ruimte om vast te leggen dat alle benodigde documentatie is nagekeken en geverifieerd, om zeker te zijn dat alle secties volledig en juist zijn ingevuld.

Een optimaal programma wordt gelinkt aan het preventieve onderhoudsprogramma van de fabriek, waarbij werkorders niet worden gesloten tot deze schoonmaak-labels compleet ingevuld zijn ingeleverd.

UITVOERING

Zoals met ieder nieuw programma of iedere nieuwe procedure, is het essentieel deze goed te communiceren. Zo weet iedereen in de fabriek dat, wanneer er reparaties of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een risico vormen voor het product, de machine en omgeving eerst schoongemaakt moeten worden voor je de productie kan hervatten. Dat is alleen mogelijk als alle betrokken afdelingen juist zijn getraind en als iedereen die een taak heeft in de uitvoering zijn rol en de verwachtingen volledig begrijpt.

VERIFICATIE

Het volstaat niet om een ‘schoonmaak-naonderhoud’- programma op te zetten en er dan vanuit te gaan dat het effectief wordt uitgevoerd.
Ook dit programma moet worden geverifieerd, inclusief controle van de labels, bijbehorende documentatie en het sluiten van werkorders. Controleer ook of alle onderhoudswerkzaamheden die na afloop schoonmaakinterventie nodig hebben, deze daadwerkelijk hebben gehad. Alle werkzaamheden die impact hebben op onderdelen in direct voedselcontact, dienen een schoonmaakinterventie te krijgen na uitgevoerde werkzaamheden. Schoonmaakinterventies na onderhoudswerkzaamheden dragen bij aan het verlagen van risico’s die in de productstroom kunnen terechtkomen.
Met een effectief programma lever je een substantiële bijdrage aan de voedselveiligheid.

Karin Blacow, Food Safety Specialist
Karin Blacow

Karin Blacow is a Food Safety Specialist at Commercial Food Sanitation. As Food Safety Specialist, Karin visits food manufacturers on a weekly basis. In her column she shares her experiences and specifically those items that she feels will make a difference when it comes to food safety.

Original Publication

View Site
© Commercial Food Sanitation 2024