Cleaning Inspections: Proactive, Positive Approaches Towards Food Safety - Schoonmaakinspecties: Proactief en positief werken aan voedselveiligheid

By Karin BlacowNovember 29, 2017

Formal inspections for more effective and efficient cleaning procedures

Everyone owning a car brings it to the garage every now and then for a check up. After all, you want to make sure that your vehicle functions properly at all times. Such a check up is structures, according to a set protocol. Usually the technician will use a flash light to better be able to see details that may otherwise be missed. That regular check up prevents failures that may put you or fellow traffic participants in danger. a cleaning inspection is not different: here too the aim is to lower risks that influence safety, food safety in this case.

Read the full article in Dutch

The original publication of this article was in Dutch language. Continue to read the full article in Dutch...

Formele inspecties voor effectievere en efficiëntere schoonmaakprocedures

Iedereen die een auto bezit, brengt die af en toe naar de garage voor een keuring. Je wilt er namelijk zeker van zijn dat alles aan je voertuig goed functioneert. De keuring gebeurt gestructureerd, volgens een protocol. Meestal gebruikt de keurder een lamp om dingen beter te kunnen zien en zo geen details over het hoofd te zien. Zo’n gedetailleerde inspectie voorkomt gebreken die jou of je medeweggebruikers in gevaar kunnen brengen. Een schoonmaakinspectie is niet anders: ook hier gaat het om het verlagen van risico’s die invloed hebben op de veiligheid. In ons geval, de voedselveiligheid.

WAT?

De formele inspectie is een onderdeel van de structureel opgebouwde schoonmaakprocedure. Deze inspectie vindt plaats na de schoonmaak en nadat degene die schoonmaakt, eerst een zelfinspectie heeft uitgevoerd. Het juiste moment voor de formele inspectie is voordat de machine weer in elkaar wordt gezet, en voor de desinfectie. Op die manier kun je alle gedemonteerde onderdelen goed bekijken. Bovendien zorg je er zo voor dat er noodzakelijke correcties kunnen plaatsvinden voor de desinfectie. De formele inspectie kan het best worden uitgevoerd door een andere persoon dan diegene die heeft schoongemaakt. Het is wel aangeraden dat degene die schoonmaakt, bij de inspectie aanwezig is. Zo kunnen correcties meteen worden uitgevoerd, zonder verder tijd te verliezen. Bovendien leer je er iedere keer weer van, om zo continu het schoonmaakresultaat te verbeteren.

WAAROM?

Vooreerst verzekert een schoonmaakinspectie een effectieve uitvoering van de schoonmaakprocedure: de machine, de hulpmiddelen en de omgeving zijn visueel schoon. Verder geeft de inspectie de mogelijkheid om contaminatierisico’s te ondervangen. Tijdens de inspectie wordt er immers niet alleen gelet op achtergebleven vuil, ook risico’s op het gebied van bijvoorbeeld vreemd materiaal en ongedierte worden opgemerkt.Een schoonmaakinspectie komt dus overeen met een extra paar ogen dat dingen bekijkt en zo risico’s die de voedselveiligheid in het gedrang brengen, kan minimaliseren.

HOE?

Om een inspectie goed uit te voeren, begin je net als bij het schoonmaken met een goede voorbereiding. Denk daarbij aan lijsten met de aandachtspunten voor de inspectie; die punten die moeilijk schoon te maken zijn. Zorg ook voor een goede uitrusting, zodat net als bij iedere andere klus de veiligheid in de fabriek vooropstaat. Tot slot heeft de inspecteur de juiste hulpmiddelen nodig.

Zaklamp

Een van de meest onderschatte hulpmiddelen is een goede, felle zaklamp. Het is niet te vergelijken wat je ziet met een goede zaklamp of zonder gebruik van een extra licht. Dit geldt trouwens ook voor de zelfinspectie door de schoonmakers. Er zijn heel goede hoofdzaklampen op de markt, waarmee de gebruiker dan de beide handen vrij heeft.

Spiegel

Ook een rvs-geslepen inspectiespiegel is uitermate handig voor een inspectie. Hiermee kun je makkelijk in en onder machines kijken naar punten die je vanuit de normale hoek niet goed kunt zien.

VOORDELEN

Een goede inspectie helpt ons niet alleen met het verifiëren of de opgestelde schoonmaakprocedures haalbaar en goed uitgevoerd zijn. Positieve aandacht d.m.v. inspecties, met als gemeenschappelijk doel het proces continu te blijven verbeteren, heeft het bijkomende effect dat de medewerkers trots worden op hun werk. Ook kun je met goede inspecties een goede hulp zijn bij het onderhoud, door preventief slijtage of gebreken op te merken en dat te delen met de onderhoudsafdeling. Zo creëer je een prettige bedrijfscultuur.

Dat alles draagt bij aan het verlagen van risico’s die in de productstroom kunnen terechtkomen. Kortom: schoonmaakinspecties leveren een substantiële bijdrage aan de voedselveiligheid!

Karin Blacow, Food Safety Specialist
Karin Blacow

Karin Blacow is a Food Safety Specialist at Commercial Food Sanitation. As Food Safety Specialist, Karin visits food manufacturers on a weekly basis. In her column she shares her experiences and specifically those items that she feels will make a difference when it comes to food safety.

Original Publication

View Site
© Commercial Food Sanitation 2024